რისი გაკეთება შემიძლია არასასურველი პირებისგან თავდასაღწევად?