ฉันสามารถยกเลิกการตอบรับเป็นสมาชิก VIP ได้อย่างไร?